Projectcoördinatie

Ontzorgen van gebouwbeheerders

Projectcoördinatie

De sterkte van de aanpak die we hierbij presenteren ligt in de geïntegreerde aanpak van de aangeboden diensten. De project coördinatie maakt dan ook integraal deel uit van ons aanbod. Voor elk project wordt gewerkt met:
  • Een project verantwoordelijke
  • Een plan van aanpak
  • Een duidelijke tijdslijn voor de uitvoering
  • Duidelijke afspraken over de gewenste output
  • Nazorg