Conditiestaatmeting

NEN2767

Wil je een goed inzicht krijgen in de staat van je gebouwen, zowel voor het bouwtechnische als de technische installaties? Wil je een goed beeld krijgen van de onderhoudskost op langere termijn. Wil je naast het noodzakelijke onderhoud ook inzage in de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen? De conditiestaatmeting volgens NEN2767 zorgt bij deze vragen voor een objectieve analyse.

conditiestaatmeting

NEN2767

De NEN2767 is een norm om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige en reproduceerbare wijze vast te leggen. Op basis van de ernst, de omvang en de intensiteit van vastgestelde gebreken wordt aan elk bouw- en of installatiedeel een conditiescore toegekend, zoals beschreven in de onderstaande tabel.

conditiestaatmeting

NEN2767

De NEN2767 is een norm om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige en reproduceerbare wijze vast te leggen. Op basis van de ernst, de omvang en de intensiteit van vastgestelde gebreken wordt aan elk bouw- en of installatiedeel een conditiescore toegekend, zoals beschreven in de onderstaande tabel.

Conditiescore

Deze conditiescore wordt weergegeven op een zespuntsschaal. Conditiescore 1 betekent nieuwbouwstaat en conditiescore 6 de slechtst mogelijke conditie. Ook alle bouw- of installatiedelen met een conditiescore 1 dienen in het rapport te worden vermeld.

Op basis van deze conditiescore kan een meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld tot maximum 30 jaar. En indien gewenst kan deze ook worden uitgebreid met energiebesparende maatregelen in een Duurzaam meerjarenonderhoudsplan.

Conditiescore

Deze conditiescore wordt weergegeven op een zespuntsschaal. Conditiescore 1 betekent nieuwbouwstaat en conditiescore 6 de slechtst mogelijke conditie. Ook alle bouw- of installatiedelen met een conditiescore 1 dienen in het rapport te worden vermeld.

Op basis van deze conditiescore kan een meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld tot maximum 30 jaar. En indien gewenst kan deze ook worden uitgebreid met energiebesparende maatregelen in een Duurzaam meerjarenonderhoudsplan.

MJOP Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplanning

Een MeerJarenOnderhoudsPlanning, MJOP in het kort, geeft weer welke investeringen nodig zijn om het gebouw in de huidige staat te behouden.

Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlanning

Een Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlanning, DMJOP, is hetzelfde als een MJOP maar houdt rekening met de duurzame wensen van de gebouweigenaar of -beheerder. Wenst deze het energieverbruik ernstig te verminderen of wil hij net het gasverbruik inperken? Wij bekijken samen met de opdrachtgever het gewenste maatwerk.

dmjop conditiestaatmeting conditiemeting

Duurzaam
Meerjarenonderhoudsplanning

Een Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlanning, DMJOP, is hetzelfde als een MJOP maar houdt rekening met de duurzame wensen van de gebouweigenaar of -beheerder. Wenst deze het energieverbruik ernstig te verminderen of wil hij net het gasverbruik inperken? Wij bekijken samen met de opdrachtgever het gewenste maatwerk.

dmjop conditiestaatmeting conditiemeting

Onze software partners

O-Prognose

O-Prognose

Planon

Planon